بررسی عمل تعرق در گیاهان

مقداری پودر سولفات مس را که در حالت آبی رنگ است وزن کرده ودر بوته چینی حرارت داده می شود تا آب خود را از دست داده وبیرنگ شودسپس گیاهی را در زیر سرپوش شیشه ای قرار داده وبوته چینی را در کنار آن قرار می دهیم. پس از چند ساعت بخار آب حاصل ازتعرق جذب سولفات مس شده ورنگ آن مجددا آبی  می شود ووزن آن معادل وزن اولیه می شود.

/ 1 نظر / 23 بازدید

افتًاح